Als er één ding is waar iedereen het over eens lijkt te zijn als het gaat om zakelijk succes en mislukkingen, dan is het wel het belang van slim en hard werken. De waarheid is dat u, om zakelijk succes te behalen, moet begrijpen hoe het hele systeem werkt. Helaas lijken de meeste mensen te vergeten dat zakelijk succes niet van boven naar beneden komt, maar juist van onderaf. Met andere woorden, u moet een idee of concept hebben voordat u het in actie kunt gaan brengen. Daarom is het eenvoudigste (en vaak meest accurate) antwoord op de vraag "wat maakt een bedrijf succesvol?" dat zakelijk succes voor iedereen heel anders is. Het antwoord op de vraag wat zakelijk succes is, hangt af van iedereen. Zoals met alles voor uw bedrijf, is het aan u om de grens te trekken tussen zakelijk succes en mislukking. Wat wel meetbaar is, is de tijd die u besteedt aan het onderzoeken en ontwikkelen van uw concept en de uitvoering ervan. Dit omvat alles van het doen van onderzoek en het schrijven van een businessplan tot het bijhouden van uw resultaten en het voortdurend herevalueren van uw aanpak van dingen. Een ander belangrijk punt uit dit artikel is het belang van het voortdurend meten van uw succes. Het is mogelijk dat iedereen een geweldig concept heeft, maar als u niet voortdurend de bedrijfsgroei meet, is er geen manier om te weten of het werkt of dat het bijgesteld moet worden. Bovendien is de grootste fout die de meeste ondernemers maken, dat ze zichzelf niet verantwoordelijk houden! Door het creëren van een reeks meetbare doelstellingen samen met het opstellen van een plan, bent u het opzetten van jezelf te mislukken als je niet voorzichtig bent. Zorg er daarom voor dat u deze sleutels in het oog houdt.